Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów stosowanych do przetwarzania danych osobowych:

 

l.p.

Nazwa zbioru

Data rozpoczęcia przetwarzania

Postać Zbioru

Opis sposobu przechowywania

Nazwa systemu informatycznego

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Zbiór kadrowo-płacowy

1998 rok

forma tradycyjna

forma elektroniczna

Akta przecho-wywane w zamykanych szafach oraz  dane zabezpie-czone na serwerze

LibreOffice;
System Kadrowo-Płacowy: Buszkom, Płatnik (ZUS);  

Systemy: mf.gov;

Home banking BGŻ, system BS Łasin

2

Kandydaci do pracy

1998 rok

forma tradycyjna

Akta przecho-wywane w zamykanych szafach

LibreOffice;

3

Archiwum zakładowe

1998 rok

forma tradycyjna

Akta przecho-wywane w zamykanych szafach

LibreOffice;

4

Dziennik korespondencji

1998 rok

forma tradycyjna

forma elektroniczna

Akta przecho-wywane               w zamykanych szafach oraz  dane zabezpie-czone na serwerze

LibreOffice;
Mozilla Firefox, Internet Explorer;

 

5

Książka kontroli

1998 rok

forma tradycyjna

Akta przecho-wywane w zamykanych szafach

 

6

Członkowie Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej

1998 rok

forma tradycyjna

forma elektroniczna

Akta przecho-wywane w zamykanych szafach oraz  dane zabezpie-czone na serwerze

LibreOffice;
Home banking BGŻ, system BS Łasin;

Zeto Białystok;

 

7

Monitoring wizyjny

2015 rok

forma elektroniczna

Dane przechowywane w rejestratorze

Program wizualny do obsługi monitoringu