Zarząd

 

Zarząd Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej reprezentuje:

Maciej Hennig - Prezes